{"html":["
    \n
  1. 1979 - traduzione:<\/span> Michelangelo Spada, \nin<\/span> 44 microstorie di fantascienza<\/i>, Urania<\/a> 815, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n
  2. 1989 - traduzione:<\/span> Michelangelo Spada, \nin<\/span> 25 Racconti che hanno fatto Urania<\/i>, (Fuori collana)<\/a>, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n
  3. 1993 - traduzione:<\/span> Michelangelo Spada, \nin<\/span> 44 microstorie<\/i>, Oscar Fantascienza<\/a> 113, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}