{"html":["
    \n
  1. 1980 - traduzione:<\/span> Gloria De Antoni e Loredana Scaramella, \nin<\/span> Racconti crudeli<\/i>, Il Labirinto<\/a> 11, Savelli<\/a><\/li>\n
  2. 1986 - traduzione:<\/span> Goffredo Feretto, \nin<\/span> Racconti crudeli<\/i>, Alkaest-La Rosa di Paracelso<\/a>, ECIG<\/a><\/li>\n
  3. 1987 - traduzione:<\/span> Maurizio Cucchi, \nin<\/span> Racconti crudeli<\/i>, Albatros<\/a>, Editori Riuniti<\/a><\/li>\n
  4. 1993 - traduzione:<\/span> Maurizio Grasso, \nin<\/span> Racconti crudeli<\/i>, SuperTEN<\/a> 12, Newton & Compton<\/a><\/li>\n
  5. 1995 - traduzione:<\/span> Giuseppe Montesano, \nin<\/span> Racconti crudeli<\/i>, I Classici Classici<\/a> 16, Frassinelli<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}