{"html":["
    \n
  1. 1991 - traduzione:<\/span> Stefania Carimati, \nin<\/span> Horror Story 6<\/i>, Horror Story<\/a> 6, Garden Editoriale<\/a><\/li>\n
  2. 1992 - traduzione:<\/span> Claudio De Nardi, \nOscar Narrativa<\/a> 1176, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n
  3. 1996 - traduzione:<\/span> Federica Oddera, \nSuperBUR<\/a> 210, Rizzoli<\/a><\/li>\n
  4. 1998 - traduzione:<\/span> Gianni Pilo, \nin<\/span> Storie di mummie<\/i>, Grandi Tascabili Economici: I Mammut<\/a> 64, Newton & Compton<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}