{"html":["
    \n
  1. 1978 - traduzione:<\/span> Roberta Rambelli, \nSF Narrativa d'Anticipazione<\/a> 11, Editrice Nord<\/a><\/li>\n
  2. 1980 - traduzione:<\/span> R[oberta] Rambelli, \nin<\/span> Base Hawksbill\r\nShadrach nella fornace<\/i>, Grandi Scrittori di Fantascienza<\/a> a. I, n. 2, Euroclub<\/a><\/li>\n
  3. 1995 - traduzione:<\/span> Giuliano Tedesco, \nClassici Urania<\/a> 215, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n
  4. 1995 - traduzione:<\/span> Giuliano Tedesco, \nI Libri di Urania<\/a> 27, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}