{"html":["
    \n
  1. 1902 - \n(Fuori collana)<\/a>, S. Belforte e C. Tip. Edit.<\/a><\/li>\n
  2. 1925 - \nIl Romanzo d'Avventure<\/a> 9, Sonzogno<\/a><\/li>\n
  3. 1926 - \n(Fuori collana)<\/a>, S. Belforte e C. Tip. Edit.<\/a><\/li>\n
  4. 1928 - \n(Fuori collana)<\/a>, Sonzogno<\/a><\/li>\n
  5. 1947 - \nCollana Popolare Salgari<\/a> 42, Editrice Carroccio<\/a><\/li>\n
  6. 1960 - \nNord Ovest<\/a>, Carroccio<\/a><\/li>\n
  7. 1969 - \nTigri e Corsari<\/a> 77, Fratelli Fabbri Editori<\/a><\/li>\n
  8. 2003 - \nEmilio Salgari. L'Opera Completa<\/a> 73, Fabbri Editori<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}