{"html":["
    \n
  1. 1989 - come<\/span> Nel muro<\/i>, \nin<\/span> I Racconti Fantastici di Montepulciano<\/i>, Narratori Europei di Science Fiction<\/a> 2, Perseo Libri<\/a><\/li>\n
  2. 1993 - \nin<\/span> Conquiste del Lavoro <\/i>, Conquiste del Lavoro<\/a>, NA<\/a><\/li>\n
  3. 1994 - \nin<\/span> Di notte lungo i canali... e altri racconti<\/i>, (Fuori collana)<\/a>, Edizioni Canova<\/a><\/li>\n
  4. 2000 - \nin<\/span> Accadimenti.\r\nItinerari veneziani insoliti<\/i>, Fantàsia<\/a>, Il Cerchio Iniziative Editoriali<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}