{"html":["
    \n
  1. 1979 - traduzione:<\/span> A. C., \nin<\/span> Verso le Stelle 5<\/i>, Verso le Stelle<\/a> 5, Solaris Editrice<\/a><\/li>\n
  2. 1981 - traduzione:<\/span> [A. C.], \nin appendice a<\/span> Il figlio di Perry Rhodan<\/i>, Perry Rhodan<\/a> 65, Solaris Editrice<\/a><\/li>\n
  3. 1981 - traduzione:<\/span> [A. C.], \nin appendice a<\/span> Perry Rhodan Extra 6<\/i>, Perry Rhodan Extra<\/a> 6, Solaris Editrice<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}