{"html":["
    \n
  1. 1957 - come<\/span> Visioni fantastiche<\/i>, traduzione:<\/span> Rosina Spaini, \nin<\/span> I fedeli di San Serapione<\/i>, Pan<\/a> V, Gherardo Casini<\/a><\/li>\n
  2. 1966 - come<\/span> Visioni fantastiche<\/i>, traduzione:<\/span> Rosina Spaini, \nin<\/span> La donna vampiro e altri racconti<\/i>, I Capolavori Sansoni<\/a> 50, Sansoni<\/a><\/li>\n
  3. 1969 - come<\/span> Apparizioni<\/i>, traduzione:<\/span> Carlo Pinelli, \nin<\/span> Romanzi e Racconti II. I Confratelli di San Serapione<\/i>, I Millenni<\/a>, Einaudi<\/a><\/li>\n
  4. 1971 - come<\/span> Una storia di spettri<\/i>, traduzione:<\/span> Renata Vincenti, \nin<\/span> 15 Storie di fantasmi<\/i>, (Fuori collana)<\/a>, Minerva Italica<\/a><\/li>\n
  5. 1981 - traduzione:<\/span> Barbara Allason, \nin<\/span> Racconti<\/i>, I Grandi Scrittori Stranieri<\/a> 14, U.T.E.T.<\/a><\/li>\n
  6. 1988 - traduzione:<\/span> Barbara Allason, \nin<\/span> Racconti<\/i>, TEA<\/a> 8, Editori Associati<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}