{"html":["
    \n
  1. 1977 - traduzione:<\/span> Bruno Oddera, \nPandora<\/a> 43, Sperling & Kupfer<\/a><\/li>\n
  2. 1989 - traduzione:<\/span> Bruno Oddera, \nSuperbestseller<\/a> 48, Sperling Paperback<\/a><\/li>\n
  3. 2000 - traduzione:<\/span> Bruno Oddera, \nOmnibus<\/a>, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n
  4. 2001 - traduzione:<\/span> Bruno Oddera, \nI Miti<\/a> 195, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n
  5. 2001 - traduzione:<\/span> Bruno Oddera, \nOscar Bestsellers<\/a> 1345, Arnoldo Mondadori Editore<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}