{"html":["
    \n
  1. 1978 - come<\/span> Cacciatore di taglie<\/i>, traduzione:<\/span> Roberta Rambelli, \nin<\/span> Imperi Galattici. L'epica fantascientifica 1923-1978<\/i>, Enciclopedia della Fantascienza<\/a> 3, Fanucci Editore<\/a><\/li>\n
  2. 1980 - traduzione:<\/span> non indicato, \nin<\/span> Scienza Duemila a. II n. 10<\/i>, Scienza Duemila<\/a> a. II n. 10, Tattilo Editrice<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}