{"html":["
    \n
  1. 1901 - \nin<\/span> Il Decameroncino<\/i>, Semprevivi<\/a>, V. Giannotta<\/a><\/li>\n
  2. 1911 - \nin<\/span> La voluttà di creare<\/i>, (Fuori collana)<\/a>, Fratelli Treves Editori<\/a><\/li>\n
  3. 1990 - \nin<\/span> Racconti fantastici di scrittori veristi<\/i>, Grande Universale Mursia<\/a> 137, Mursia<\/a><\/li>\n
  4. 1991 - \nin<\/span> Il Decameroncino<\/i>, Minima<\/a>, Salerno Editrice<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}