{"html":["
    \n
  1. 1979 - come<\/span> Codice 4GH<\/i>, traduzione:<\/span> Roberta Rambelli, \nSF Narrativa d'Anticipazione<\/a> 16, Editrice Nord<\/a><\/li>\n
  2. 1996 - come<\/span> Rete globale (Codice 4GH)<\/i>, traduzione:<\/span> Roberta Rambelli, \nCosmo. Collana di Fantascienza<\/a> 266, Editrice Nord<\/a><\/li>\n
  3. 1998 - traduzione:<\/span> Roberta Rambelli, \nTascabili Fantascienza<\/a> 42, Editrice Nord<\/a><\/li>\n<\/ol>\n"],"status":"silent"}